facebook
Text Box: Junmai Ginjo/Ginjo

Brewery

Sake Description

Sake Description in English

Amabuki Shuzo

Amabuki Aiyama

Heavenly Breath - "Aiyama" rice

Asahi Shuzo

Nigori

Nigori

Arimitsu Shuzo

Akitora

White Tiger

Asamai Shuzo

Hyosho Usunigori

Diamond Dust

Gochouda Shuzo

Azumaichi

Best in the East

Hakkai Jyozo

Hakkaisan JG

"Hakkai" mountain  -  JG

Hishitomo Jozo

Mikotsuru

Elegant Lake Crane

Ishikawa Shuzo

Tamajiman

Tama Area's Pride

Iso Jiman Shuzo

Iso Jiman

Seashore Pride

Kamotsuru

Arabashiri

First Drips

Kamotsuru

Nigori

Nigori

Kamotsuru

Junmai Ginjo

Junmai Ginjo

Kikumasamune

Ginjo Reishu

Cold Ginjo Sake

Kikusui

Mukantei

Uncrowned King

Kikusui

Jukusei Funaguchi

Aged "Funaguchi"

Kikusui

Junmai Ginjo

Junmai Ginjo

Kokonoe Saika

Saika

Celebration

Matsuse Shuzo

Matsuno Tsukasa

Pine's Edge

Nabedana

Hyakunin Isshu

Hundred of poems

Nizawa Shuzo

Hakurakusei

Legend of the stars

Oimatsu Shuzo

Setsugetsu Bijin

Snow Moon Beauty

Sakata Shuzo

Jyokigen

Euphoria "Rice Label"

Sumikawa Shuzo

Toyo Bijin

Asian Beauty

Tabata Shuzo

Rashomon

"Rashomon"

Takagi Shuzo

Juyondai

The 14th Generation

Takara Shuzo

Shirakabegura JG

White Wall Brewery

Takara Shuzo

Premium Ginjo

Premium Ginjo

Takenotsuyu

Hakurosuishu

Jewel dew

Tama No Hikari

Yamahai

Traditional method

Tama No Hikari

Reizo Shu

Cold Sake